Ekran LED 2mm - 3214255328
Scenius Profile - wiêcej
 
 
 
 
 • 2018-12-27
 • thiol

  Klient: Festival Group
  Scenografia: Micha³ Bia³ousz
  Projekt i realizacja: Green Beam Design Jacek Chojczak
  Wizualizacje: Piotr Szabliñski
  Szef ekipy TRANSCOLOR: Tomek Ruciñski
  ¦wiat³o: TRANSCOLOR
  ... - 301-782-7099


   
 • 2018-12-08
 • Il Volo
  Klient: Prestige MJM
  Projekt i realizacja: Emanuele Vangelatos
  Szef ekipy TRANSCOLOR: £ukasz Zdunek
  ¦wiat³o: TRANSCOLOR
  Multimedia: TRANSCOLOR... - wiêcej


   
 • 2018-11-26
 • Top Model TVN -fina³
  Klient: TVN
  Scenografia: Giorgos Stylianou-Matsis
  Projekt i realizacja: Green Beam Design
  Projekcje multimedialne: Red Square Piotr Maruszak
  Szef ekipy TRANSCOLOR: Jarek Was±¿nik
  ¦wiat³o: TRANSCOLOR
  Studio: Studio Transcolor... - (914) 698-6029


   
 • 2018-11-25
 • the Editors -Warszawa
  Klient: Go Ahead
  Projekt ¶wiat³a: Cate Carter
  Szef ekipy TRANSCOLOR: Micha³ Maciak
  ¦wiat³o: TRANSCOLOR, Siyan Ltd
  Nag³o¶nienie: FOTIS SOUND
  Scena: Re-Blat www.re-blat.pl
  Rigging: Flying Frogs Silesia Riggers Team... - (813) 630-3107


   
  5129579750
   
      Copyright by TRANSCOLORprojekt: (260) 497-5667
  POLITYKA COOKIES:
  Serwis transcolor.pl korzysta z plików cookies.
  W ramach naszych stron i serwisów internetowych wykorzystujemy nastêpuj±ce rodzaje plików cookies:
  - NID, PREF - Google Maps dostarczaj±cy interaktywne rozwi±zania w zakresie map, które umo¿liwia podmiotom publikuj±cym tre¶ci na
    do³±czanie do ich stron dopasowanych do sytuacji interaktywnych map
  - count - cookie s³u¿±ce do zliczania ilo¶ci odwiedzin na stronie;

  Mo¿esz okre¶liæ warunki przechowywania lub dostêpu do plików cookies w Twojej przegl±darce: Internet Explorer, Firefox, 4053705440, per contra, (608) 669-6601