Aktuellt
Offentliga Hus i Norden AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2018

Kvartalet september – december 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  67 641 (35 988) Förvaltningsresultat, TSEK                         35 986 (20 056)  Balansomslutning, TSEK                            4 333 003 (2 791 225) Justerad soliditet, %                                    31,8 (30,2) BelÃ¥ningsgrad, %                                       46,4 (56,6) Fastighetsvärde, TSEK                               3 919 626 (1 977 981) Perioden januari – december 2018 Hyresintäkter, TSEK                                  207 083 (135 498) Förvaltningsresultat, TSEK                         111 945…

(951) 500-4060
6263870553

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har idag ingÃ¥tt avtal med Acturum gällande förvärv av fastigheten Pyramiden 20 i Södertälje. Acturum är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelserna samt PEAB. Transaktionen sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 715 MSEK med tillträde under det första halvÃ¥ret 2019.  Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 32 000 kvm…

Läs mer
Krav på nytänkande när Sverige växer

Befolkningen växer i rekordfart, demografin förändras och urbaniseringen är vår tids folkvandring. Under de kommande åren ko …

Stora möjligheter för kommuner med fastighetskoll

Det allmänna sitter på oerhörda värden i sina fastigheter. När kostnaderna för demografin nu ökar snabbare än skatteintäk …

(909) 428-9291

Försäljningen av samhällsfastigheter från det allmänna till privata aktörer är ett modernt fenomen. Fram till 1990-talet up …